Ορκας

Attested:  Ptolemy 2,3,1 ...η και Ορκας ακρα;  2,3,5 ...η την Ορκαδας;  2,3,21 την Ορκαδα ακρα

Where:  Being paired with Ταρουεδουμ, Ορκας probably referred to Cape Wrath but Dunnet Head and/or Duncansby Head are also possible.

Name origin:  Latin orca ‘whale’

Standard terms of use:You may copy this text freely, provided you acknowledge its source, recognise that it is liable to human error, and try to offer suggestions for improvement.
Last Edited: 18 June 2016